Stukjes
 

Start
Een wereldwijde conferentie
Bijbel
De ware Kerk
Bestaat God?
Een waar geloof
Liefdeloos
Tweeling
Naar boven kijken
Pepermunt
... om aan God te denken

Mijn buurman...

Mijn rechter buurman is vannacht gestorven,
hij had een maagkwaal en is doodgebloed;
Hij had zich hier een goed bestaan verworven,
ik vraag mij af, hoe hij het boven doet...

Hij was een trouw genoot en zorgzaam vader,
zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan;
Een boos gezwel zat op een hoofdslagader,
geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan...

Hij heeft gedacht aan hen, die achterbleven,
een joch van drie en een nog jonge vrouw;
Een assurantiepolis op zijn leven,
dat was dan voor 't geval hij sterven zou...

En dat is  gebeurd: Er was geen vechten tegen,
de arbeid van een goed chirurg ten spijt;
Hoe zwaar zijn nu die zorg en trouw gaan wegen,
gewogen in de waag der eeuwigheid...

Is vrees voor hen, dat hij zijn goede zorgen,
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt;
Het brood voor heden en de huur voor morgen,
en dat verzekering niet alle schaden dekt...

Ik vrees, dat ondanks 't kundig overleggen,
hij deze schade zelfs niet had begroot;
Ik had, ook toen 't nog kon, hem moeten zeggen,
zich te verzekeren voor na de dood...

Want 'k vrees, dat hij alleen en zeer verlaten,
het Goddelijk gericht moet ondergaan;
Wat kan, in dat gericht een mens nog baten,
als Jezus Zelf niet voor hem in wil staan?

Doch, wat ook 't deel zij, dat hij heeft verworven,
het is voorbij, voor hem is 't pleit beslecht;
Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,
en ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd...